Komplexní servis pro podnikatele

Přehled dílčích oblastí a odvětví spjatých ne jen s podnikáním, ve kterých Vám poskytneme naše služby

Poradenství

Daňové poradenství

    Účetní poradenství
    Ekonomické a organizační poradenství
    Podnikatelské poradenství

Daňové zákony a jejich aplikace

Daňová přiznání

Kontrola daňových souvislostí uzavíraných smluv

Konzultace Daňových souvislostí projektů klientů

Zastupování při jednáních s Finančním úřadem a orgány Sociálního a zdravotního zabezpečení

Zastupování při jednáních se Zdravotními pojišťovnami

Účetní poradenství ekonomickému oddělení a účetním klienta

Zprostředkování a zajištění Auditu

 

Ekonomické a organizační poradenství v souvislosti s projekty klientů

Rozbory ekonomických ukazatelů pro potřeby klientů a jejich bank

 

Provozně - pracovně - daňová problematika nastavení procesů ve shodě s platnou legislativou

Audit a nastavení pracovně-právních vztahů

Zprostředkování a kontrola smluvní dokumentace a její optimální nastavení

Poradenství v oblasti pohledávkových vztahů

Zprostředkování služeb inkasní agentury

     Dobrovolná dražba dle zák. 26/2000 Sb, transparentní prodej majetku na návrh vlastníka.

Likvidace

     Zajištění profesionálního provedení likvidace společnosti na návrh vlastníka

Ceník služeb

Základní přehled o cenách našich služeb, ceny vždy navrhujeme klientovy na míru

Kontaktujte nás

Buďte s Námi v kontaktu, máme přehled a známe řešení