Naše historie

Ucelený přehled vývoje naší společnosti a reference

Společnost MART – servis s.r.o. vznikla v únoru roku 2000 a již od počátku se zabývala převážně činností okolo realit a krizového řízení.

V únoru roku 2001 získala koncesi na provádění veřejných dražeb dle zák. 26/2000 Sb. a od roku 2006 je společnost držitelem ochranné známky. V červnu roku 2000 byla společnost ustavena Úřadem pro dohled nad družstevními záložnami jako člen koordinačního týmu správce nucené správy Rodinné záložny, spořitelního a úvěrního družstva. V nucené správě jsme měli na starosti oblast personální, provozní, správu a prodej majetku a v pozdější době i koordinaci spolupráce, přenos dat a podkladů se Zajišťovacím fondem družstevních záložen. Společnost působila v koordinačním týmu až do srpna roku 2001.

Společnost se zabývá:

a) poradenstvím v podnikatelské sféře, jako je úprava, oprava a zavádění procesů tak, aby byly v souladu s platnou legislativou;

b) prováděním veřejných dražeb dobrovolných dle zák. 26/2000 Sb. (tzv. na klíč);

c) profesionálním provedením likvidace společností. Jednatel pan Martin Čermák a daňový poradce pan Ing. Ivo Havránek mají bohaté a letité zkušenosti v této oblasti.

Tímto bych Vám rádi nabídli spolupráci s naší společnosti, jak v oblasti daňového, účetního a ekonomického poradenství, v oblasti řízení společností a nastavení jejích vnitřních procesů, tak při zajištění transparentního prodeje majetku prostřednictvím provedení veřejné dražby dle zák. 26/2000 Sb. nebo při ukončení podnikatelské činnosti společnosti formou řízené likvidace.

Martin Čermák
jednatel společnosti MART-servis s.r.o.

Ing. Ivo Havránek
daňový poradce

Seznamte se s námi

Hlavní osoby reprezentující naši společnost

osoby

Martin Čermák

jednatel společnosti, poradce, licitátor, likvidátor společností

 

+420 731 533 404

martin.cermak@martservis.cz

www.martservis.cz
qrc
osoby

Ing. Ivo Havránek

daňový poradce, likvidátor společností

KDP ČR ev. č. 559

+420 603 413 744

ivo.havranek@martservis.cz

www.martservis.cz
qrc

Kontaktujte nás

Buďte s Námi v kontaktu, máme přehled a známe řešení